Λύσεις διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από την SilkTech

Η επιτακτικότητα και η αυξημένη πολυπλοκότητα του προβλήματος της προστασίας και της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του αναλογικού και ψηφιακού περιεχομένου στην Κοινωνία της Πληροφορίας, έχει σημαντική αρνητική επίδραση σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η καλλιτεχνική δημιουργία, η έρευνα κ.α.

Οργανισμοί, όπως τα Μουσεία, τα Αρχεία και οι Βιβλιοθήκες, αλλά και ιδιώτες καλούνται μεν να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και να παρέχουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά με τα παραπάνω δεδομένα δημιουργείται σ’ αυτούς ένα κλίμα σκεπτικισμού κυρίως ως προς τους κινδύνους που διαφαίνονται από την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση του περιεχομένου τους.

Στα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν προκύψει, τα Συστήματα Ψηφιακής Διαχείρισης Δικαιωμάτων (Digital Rights Management Systems) και τα Συστήματα Ψηφιακής Υδατοσήμανσης (Digital Watermarking), αποτελούν τη σύγχρονη απάντηση στο πρόβλημα.

Η SilkTech Ο.Ε. συνεπής στους στόχους της ως προς την παραγωγή και διάθεση υψηλής ποιότητας λογισμικού που να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες, έχει υλοποιήσει και προσφέρει ένα πακέτο εφαρμογών που αποτελούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στο ζήτημα της προστασίας και διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων αναλογικού και ψηφιακού περιεχομένου:

Οι παραπάνω τεχνολογικές λύσεις ενδείκνυνται για την προστασία και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών εικόνων, φωτογραφιών, βιβλίων και σελίδων τους, εγγράφων, παπύρων, χαρτών και γενικά δισδιάστατων ψηφιακών αντικειμένων.