Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών

Ενδεικτικό Σενάριο:

Ένα Μουσείο ήδη αναπτύσσει μια εξειδικευμένη εφαρμογή ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης του πολιτιστικού περιεχομένου και επιθυμεί την προστασία του copyright του ψηφιακά παραγόμενου περιεχομένου. Πραγματοποιώντας μια ανάλυση της εθνικής και διεθνούς αγοράς για τα εργαλεία προστασίας και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων διαπιστώνει τα παρακάτω:

Στα παραπάνω ζητήματα αλλά και σε πολλά άλλα δίνει απάντηση η ειδική έκδοση του SilkDRM ως πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Kit – SDK ).

Με τη χρήση του SilkDRM SDK δίνεται η δυνατότητα, με ορισμένες ενέργειες προσαρμογής και τη συνδρομή ειδικών:

Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες κώδικα (DLL) που υλοποιούν τις λειτουργίες του SilkDRM σε μορφή ανεξάρτητων και αυτόνομων τμημάτων. Συγχρόνως παρέχεται πλήρης οδηγός χρήσης του SilkDRM ως SDK έκδοση, με αναλυτικές πληροφορίες εγκατάστασης, δείγματα κώδικα, παραδείγματα χρήσης και διαλειτουργίας με άλλα συστήματα όπως βάσεις δεδομένων κ.α.

Αν απαιτηθεί, τα καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη της SilkTech Ο.Ε. αναλαμβάνουν την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση του SilkDRM SDK σε οποιουδήποτε τύπου δική σας εφαρμογή που αναπτύσσετε ή / και ήδη χρησιμοποιείτε. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ενσωματώσετε όλες τις λειτουργίες του SilkDRM στη δική σας εφαρμογή δημιουργίας, διαχείρισης και μακροπρόθεσμης διατήρησης ψηφιακού περιεχόμενου.