Προστασία copyright

Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των ψηφιοποιημένων εικόνων είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους οργανισμούς και τους ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να προστατέψουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο που διακινείται μέσω ηλεκτρονικών εκδόσεων, δικτύων και του Διαδικτύου. Ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση από τρίτους χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου. Σε αρκετές των περιπτώσεων πραγματοποιείται και εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου αυτού, χωρίς να υπάρχει νομική πρόβλεψη για τέτοιου τύπου χρήσεις από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Ως σημαντικό παράδειγμα αναφέρεται ότι την παρούσα στιγμή παραπάνω από 4.000 μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του γνωστού πίνακα ζωγραφικής «Guernica» είναι δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο και παραπάνω από 100 υψηλής ποιότητας ψηφιακές εικόνες της «Ακρόπολης των Αθηνών» πωλούνται προς 6$ η κάθε μία, χωρίς έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας.

Για την προστασία του copyright των ψηφιοποιημένων εικόνων το SilkDRM αξιοποιεί την τεχνολογική καινοτομία του συστήματος SilkMark της SilkTech O.E.

Το SilkMark είναι μια εφαρμογή ψηφιακής υδατοσήμανσης που ενσωματώνει με αδιόρατο και ανθεκτικό τρόπο πληροφορία στην ψηφιακή εικόνα, η οποία όταν ανιχνεύεται πιστοποιεί την ιδιοκτησία του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος της εικόνας και υποστηρίζει τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την παρακολούθηση των συναλλαγών του ψηφιακού περιεχόμενου με τρίτους.

Αναλυτικά στοιχεία για την εφαρμογή SilkMark παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο.