Δημιουργία Αδειών

Στις ήδη καθιερωμένες νομικές δομές οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις παροχής αδειών και εξουσιοδοτήσεων χρήσεως περιεχόμενου μεταξύ ενός κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και τρίτων είναι πρακτικά χρονοβόρες. Το SilkDRM υιοθετεί έναν πρωτότυπο και αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μηχανισμό παραγωγής και διανομής ψηφιακών αδειών και εξουσιοδοτήσεων (end-user license agreements) χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από τρίτους. Ο μηχανισμός αυτός υποστηρίζει: