Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

Ενσωμάτωση υδατοσήματος:

Ανίχνευση υδατοσήματος: