Γενικά

Η ραγδαία ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και η εκτεταμένη πρόοδος που σημείωσαν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, έδωσαν τη δυνατότητα της δημιουργίας μιας νέας παγκόσμιας κοινότητας με χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Η Κοινωνία της Πληροφορίας, αποτελείται από τα ψηφιακά αντίστοιχα των αντικειμένων που συνθέτουν τον πραγματικό κόσμο. Η αναπαράσταση της πραγματικότητας με ψηφιακά μέσα, συνεπάγεται αυτόματα τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων και των περιορισμών που διέπουν τη νεοσύστατη Κοινωνία της Πληροφορίας. Ένας από τους τομείς που επηρεάζεται άμεσα είναι και αυτός που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα των ψηφιακών αντικειμένων.

Η ποικιλομορφία και η αυξημένη πολυπλοκότητα του προβλήματος των πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή πραγματικότητα, γρήγορα οδήγησαν στην αναζήτηση των λύσεων από το χώρο της τεχνολογίας. Η τεχνική της ψηφιακής υδατοσήμανσης είναι μια προτεινόμενη τεχνολογική λύση και μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ερευνητική περιοχή, που καλείται να απαντήσει στις προκλήσεις και να αντιμετωπίσει αποδοτικά το πρόβλημα. Ένας αλγόριθμος υδατοσήμανσης ενσωματώνει με αδιόρατο τρόπο πληροφορία στο ψηφιακό αρχείο, η οποία όταν ανιχνεύεται αποδεικνύει τον κάτοχο του πνευματικού δικαιώματος του ψηφιακού περιεχομένου.

Το SilkMark, εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί από τη SilkTech Ο.Ε., είναι ένα σύγχρονο λογισμικό προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις από το χώρο της υδατοσήμανσης, μιας τεχνολογίας που καλείται να απαντήσει στο ζήτημα της προστασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του περιορισμού της παράνομης αντιγραφής και διακίνησης. Ανάμεσα στις εφαρμογές που υποστηρίζει το SilkMark περιλαμβάνονται: