Λειτουργικές Προδιαγραφές

Η λειτουργικότητα του SilkMark παρέχεται μέσω δύο συναρτήσεων που υλοποιούν τη διαδικασία της ενσωμάτωσης και της ανίχνευσης των υδατοσημάτων αντίστοιχα. Η αξιοποίηση των συναρτήσεων και των παραμέτρων που δέχονται σαν είσοδο καθορίζουν το βαθμό προστασίας και την πολιτική διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών εικόνων. Συγκεκριμένα:

Ενσωμάτωση: Επιτελείται η διαδικασία της απόκρυψης του υδατοσήματος στο ψηφιακό περιεχόμενο της εικόνας:

Είσοδος:

Έξοδος:

Ανίχνευση/Ανάγνωση: Επιτελείται η διαδικασία της ανίχνευσης ενός υδατοσήματος σε μια εικόνα και στην περίπτωση που αυτή καταστεί θετική, πραγματοποιείται η ανάγνωση του αριθμού που έχει τοποθετηθεί στο ψηφιακό της περιεχόμενο.

Είσοδος: