Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το λογισμικό προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών εικόνων SilkMark διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης ανθεκτικότητας υδατοσημάτων, κατατάσσουν τον αλγόριθμο υδατοσήμανσης του SilkMark ανάμεσα στους καλύτερους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.